Πρόγραμμα – Boheme Radio

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Monday

Σάκης Αδαμάκης

Σάκης Αδαμάκης
22:00 - 23:00
Monday
23:00 - 01:00
Tuesday

Μαρία Μυροφορίδου

Μαρία Μυροφορίδου
20:00 - 21:00
Tuesday

Bill Dour

Bill Dour
22:00 - 23:00
Tuesday

Ειρήνη Λιθοξοΐδου

Ειρήνη Λιθοξοΐδου
23:00 - 00:00
Wednesday

Ρένα Ιονά

Ρένα Ιονά
00:00 - 01:00
Wednesday

Σάκης Αδαμάκης

Σάκης Αδαμάκης
21:00 - 22:00
Wednesday

Sir Fanis

Φάνης Ομουρτζάνης
23:00 - 00:00
Thursday

Γιάννης Τσιγκαρόπουλος

Γιάννης Τσιγκαρόπουλος
20:00 - 21:00
Thursday

One Hundred Porfi Dollars

Νίκος Πορφυρίου
21:00 - 23:00
Thursday

Τόνια Βλάσση

Τόνια Βλάσση
23:00 - 00:00
Friday

Σοφία Τσιαμαντάνη

Σοφία Τσιαμαντάνη
21:00 - 22:00
Sunday

Αγάπη Δοδοπούλου

Αγάπη Δοδοπούλου
19:00 - 21:00
X